Авторски права и ограничение на отговорността

Осъществявайки достъп до уеб сайта на ИХБ Шипинг, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на на ИХБ Шипинг е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на на ИХБ Шипинг освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на на ИХБ Шипинг на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на ИХБ Шипинг за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, не търговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. ИХБ Шипинг не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. ИХБ Шипинг си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. ИХБ Шипинг се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях ИХБ Шипинг не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но неограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. ИХБ Шипинг не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако ИХБ Шипинг е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на ИХБ Шипинг в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на ИХБ Шипинг е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на ИХБ Шипинг и този уеб сайт.

Защита на авторските права

ИХБ Шипинг е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.ihbshipping.com са собственост на ИХБ Шипинг. Автор на всички публикации и материали в сайта е ИХБ Шипинг. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на email-ите, посочени в раздел Контакти, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на ИХБ Шипинг и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.ihbshipping.com притежава ИХБ Шипинг. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на ИХБ Шипинг. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на www.ihbshipping.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви ИХБ Шипинг може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Уеб страниците на www.ihbshipping.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като ИХБ Шипинг няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях. В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на ИХБ Шипинг или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на ИХБ Шипинг, Вие приемате следните условия:
  • Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
  • Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. ИХБ Шипинг не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. ИХБ Шипинг може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
  • Промяна на правилата и условията за ползване на сайта ИХБ Шипинг си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между ИХБ Шипинг и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на ИХБ Шипинг и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага. Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта Посещавайки вече уеб страниците на ИХБ Шипинг, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на ИХБ Шипинг и работата с него, моля изпращайте своите писма на email-ите, посочени в раздел Контакти. С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.