Притежаваме подход за наблюдение на производителността на флота, който играе решаваща роля в осигуряването на устойчивост на околната среда чрез внимателно анализиране на потреблението на гориво и емисиите на плавателните ни съдове. Със силен фокус върху събирането и анализа на данни, показателите за ефективност се оценяват постоянно, включително двигател, корпус, витло и оперативните аспекти. Идентифицирайки първопричините при недостатъчно представяне, ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване, проправяйки пътя за иновации. При анализа на данни се извличат ценни знания в подкрепа на всички аспекти на нашия бизнес и помагат на мениджмънта при вземането на информирани и въздействащи решения.


Назад към услуги