Ние организираме доставката на гориво и смазочни продукти за наша сметка и упражняваме контрол върху чартьорите при снабдяване. Грижим се за всички инвентаризации, складове, резервни части, консумативи и хранителни доставки – всяка заявка се оценява, оферира се от няколко доставчици, потвърждава се и се допълва, като се вземат предвид удобството на пристанището, разходите за доставка и действителните нужди. Работата с водещи производители както на оригинални, така и на висококачествени генерични резервни части, и разработването на гъвкава логистична система, включително нает персонализиран склад и спедиторски агенти във Варна и Ротердам, са някои от нашите предимства.
 


Назад към услуги