Предлагаме пълен  обхват на услуги за техническо управление и експлоатация на флота, осигуряващи безпроблемна работа на корабите ни. Ангажирани сме в стратегическото използване на управленски ресурси, което позволява максимална ефективност във всички наши действия.

Планирана поддръжка и рационализиране на операциите.
С добросъвестния си подход към планирането на работата по поддръжката и снабдяването с резервни части гарантираме, че плавателните ни съдове са в оптимално състояние. Ние  използваме усъвършенстван софтуер за управление, за изработването на подробни графици за поддръжка, избягвайки престоите и скъпоструващите прекъсвания. С фокус върху проактивното планиране, ние гарантираме хармоничен режим на дейности за техническа поддръжка, позволявайки на флота да оперира по най-добрия начин.

Ефективно управление на документи.
В ИХБ Шипинг документацията се управлява ефективно, за да обезпечи поддържането на важната информация, свързана с корабите, по леснодостъпен начин и в добре организиран ред. От технически ръководства до документи за съответствие, ние сме оптимизирали процеса, така че екипът и ръководството да имат лесен и бърз достъп до критични данни винаги, когато е необходимо.

Планиране на събития и одити за съответствие.
Внимателно планираме всички събития за плавателните съдове в съответствие както с фирмените политики, така и със законовите изисквания. С опит в съответствието с ISM (Международно управление на безопасността) и ISPS (Международна сигурност на кораби и пристанищни съоръжения), нашите кораби отговарят и надвишават всички съответни индустриални разпоредби. Широкообхватните ни технически услуги за съответствие гарантират, че нашият флот работи с най-високи стандарти за безопасност и сигурност.
 
Поддръжка, ремонт, докуване.
Експертизата на личния ни състав и дълготрайно установените ни партньорства с най-добрите местни инженерни компании, гарантира бързи и висококачествени ремонтни дейности за нашите плавателни съдове. Този интегриран процес, съчетан с надзора на всички ремонтни дейности означава, че нашият флот получава оптимални грижи и поддръжка.


Назад към услуги