Ангажираме се да защитаваме околната среда, да даваме приоритет на здравето и безопасността и да предоставяме безкомпромисно качество във всички наши корабни операции. Нашите инициативи за екологично съответствие гарантират безопасна и отговорна експлоатация на плавателни съдове и стандарти за навигация, които намаляват въздействието върху околната среда и предпазват моретата и океаните от потенциални замърсители. В основата на всичките си операции сме заложили цел да поддържаме и подобряваме качеството на услугата чрез безопасни, екологични и икономични операции на флота. Прилагаме най-удачните методи за осигуряване на качествено постигане на поставените цели:
 
Без трудови злополуки
Без екологични инциденти
Без технически аварии
Без щети на оборудване или имущество
Без непрозводствени престои


Сертифицирано управление на безопасността и качеството.

Системата за управление на безопасността и качеството на IHB Shipping притежава престижния сертификат DNV. Корпоративните ни политики формират крайъгълния камък на QHSE, като гарантират, че целият офисен персонал и всички екипажи на борда искрено подкрепят и допринасят за ефективното прилагане на следното:

Политика за безопасност и качество
Политика за опазване на околната среда
Политика за човешките ресурси
Политика за превенция на употребата на наркотици и алкохол
Политика за сигурност
 
Ние осъзнаваме, че качеството на нашите услуги зависи от представянето на всеки отделен служител, затова даваме приоритет на обучението, развитието и мотивацията на нашия персонал. Подхранвайки култура на непрекъснато усъвършенстване и усърдие, ние се стремим да предотвратим нежелани събития и да сведем до минимум отпуските по болест, като гарантираме благосъстоянието на хората.


Назад към услуги