Нашият специализиран чартърен екип държи вратата към безграничните възможности в глобалния пейзаж на корабоплаването широко отворена за всички партньори. Като опитни навигатори в морската индустрия, ние се гордеем с достъпа до разнообразна мрежа от търговски контакти и възможности за чартиране на стратегически сделки по целия свят.
Винаги в детайлите на клиентските изисквания съобразяваме решенията, които най-добре отговарят на тези нужди. Притежаваме задълбочени познания за индустрията, за да способстваме  сделки, които са в съответствие с бизнес целите на клиента.
Усещайки пулса на междурадния пазар, превеждаме клиентите си през стратегически търговски пътища, до нови брегове и пазари. Независимо дали става дума за спот, периодичен или срочен чартър, ние начертаваме курс, който максимизира доходността, като същевременно се придържаме към най-високите индустриални стандарти.


Назад към услуги